• Nghiên cứu về đặc tính phóng điện của buồng plasma lạnh

  Nghiên cứu về đặc tính phóng điện của buồng plasma lạnh

  Nghiên cứu này khảo sát sự phóng điện đánh thủng trong môi trường nước, sự phóng điện đánh thủng trong môi trường không khí, sự phóng điện trên bề mặt ống thủy tinh và kiểm tra khả năng chịu đựng điện áp của ống thủy tinh. Ngoài ra, điện áp nhỏ nhất để tạo ra plasma cũng được xác định và chiều dài cách điện bề mặt được tính toán...

   8 p vlute 28/06/2016 164 1

 • So sánh bức xạ của bồ hóng trong ngọn lửa diesel cho bởi mô hình và thực nghiệm

  So sánh bức xạ của bồ hóng trong ngọn lửa diesel cho bởi mô hình và thực nghiệm

  Mô hình tích phân một chiều được xây dựng để tính toán bức xạ nhiệt của ngọn lửa Diesel cháy ngoài khí quyển và trong buồng cháy động cơ. Trên cơ sở nhiệt độ và nồng độ bồ hóng cho bởi lý thuyết màn lửa mỏng và mô hình tạo bồ hóng của Tesner-Magnussen, bức xạ nhiệt của đám mây bồ hóng tại các vị trí khác nhau trong ngọn lửa được xác...

   8 p vlute 25/05/2016 181 1

 • Điều khiển trượt động cơ không đồng bộ ba pha nuôi bởi bộ nghịch lưu áp ba mức

  Điều khiển trượt động cơ không đồng bộ ba pha nuôi bởi bộ nghịch lưu áp ba mức

  Bài báo này giới thiệu một bộ điều khiển trượt động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) nuôi bởi bộ nghịch lưu áp ba mức dạng diode kẹp (Neutral Point Clamped-NPC). Bộ điều khiển được thiết kế bao gồm 2 vòng: Ở vòng trong, từ thông rotor và mô-men động cơ được điều khiển quanh giá trị đặt bởi bộ điều khiển trượt nhiều ngõ vào – nhiều ngõ ra...

   7 p vlute 25/05/2016 169 1

 • Thiết bị đo mức Cường độ UV của mặt trời dùng Sensor Nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp phun nhiệt phân

  Thiết bị đo mức Cường độ UV của mặt trời dùng Sensor Nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp phun nhiệt phân

  Dựa trên đặc tính đối với màng nco TiO2/SnO2 tác giả đã chế tạo bằng phương pháp phun nhiệt phân chỉ nhạy với bức xạ tử ngoại (UV) và đã chế tạo được cảm biến bức xạ UV của mặt trời [10], ý tưởng về việc nghiên cứu ứng dụng để chế tạo cảm biến UV sử dụng lắp ráp thành thiết bị đo cường độ UV phục vụ cho nhu cầu thực tiễn...

   7 p vlute 25/05/2016 170 1

 • Trends in diabetic ketoacidosis in childhood and adolescence: a 15-yr experience

  Trends in diabetic ketoacidosis in childhood and adolescence: a 15-yr experience

  The number of episodes of diabetic ketoacidosis (DKA) is a Parkville, Melbourne, Australia significant outcome measure for diabetes care. We ascertained patterns of admission due to DKA over 15yr to determine whether this indicator of diabetes care had improved in parallel with clinical practices. Between 1 January 1985 and 31 December 1999, 630 admissions were reviewed. We subanalyzed these admissions according to whether the patient was...

   7 p vlute 20/05/2016 146 1

 • Công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo trong thời kỳ đổi mới

  Công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo trong thời kỳ đổi mới

  Công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; cả bình diện lý luận và thực tiễn. Một trong những thành tựu nổi bật là sự phát triển nhận thức và tư duy của Đảng và Nhà nước ta về công bằng xã hội và xóa...

   11 p vlute 20/05/2016 145 2

 • Bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình an sinh xã hội của EU và những kiến nghị cho Việt Nam hiện nay

  Bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình an sinh xã hội của EU và những kiến nghị cho Việt Nam hiện nay

  Bài viết giới thiệu những bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình an sinh xã hội của các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và những kiến nghị cho việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vlute 20/05/2016 135 1

 • Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay

  Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay

  Nghiên cứu phân tích so sánh cung - cầu nhân lực xã hội học, qua đó thấy được nhu cầu của xã hội về nhân lực xã hội học cả về số lượng và chất lượng nhân lực xã hội học (đó là những yêu cầu về các kỹ năng của nhà xã hội học tương lai), trên cơ sở đó đưa ra chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Mời các bạn...

   10 p vlute 20/05/2016 142 2

 • Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua 20 năm đổi mới

  Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua 20 năm đổi mới

  Bài viết trình bày các nội dung: Biến đổi xã hội - Từ cơ cấu xã hội đến tâm lý xã hội giai đoạn (1986 - 1989), biến đổi cơ cấu xã hội thông qua biến đổi gia đình (giai đoạn 1990 - 1999), biến đổi cơ cấu xã hội giai đoạn từ 2000 đến nay - Bổ sung và nâng cao tầm nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo

   7 p vlute 20/05/2016 175 1

 • Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển

  Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển

  Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về an sinh xã hội và thực trạng cũng như định hướng chính sách an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các khái niệm an sinh xã hội do Liên hiệp quốc và ASEAN đưa ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 20/05/2016 181 2

 • Định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam

  Định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam

  Bài viết "Định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam" tập trung vào phân tích các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu để đưa ra những nhận định, phân tích về vấn đề định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử đối với cộng đồng người đồng...

   10 p vlute 20/05/2016 155 1

 • Các loại hình hoạt động trên mạng xã hội của sinh viên và những yếu tố ảnh hưởng

  Các loại hình hoạt động trên mạng xã hội của sinh viên và những yếu tố ảnh hưởng

  Bài báo: Các loại hình hoạt động trên mạng xã hội của sinh viên và những yếu tố ảnh hưởng tập trung làm sáng tỏ các loại hoạt động thường được sinh viên thực hiện trên mạng xã hội và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện những hoạt động đó.

   10 p vlute 20/05/2016 175 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số