• Ebook điện tử căn bản (Tập 1): Phần 1

  Ebook điện tử căn bản (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Điện tử căn bản (Tập 1)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm cơ bản về điện một chiều, điện từ trường, dòng điện xoay chiều, đo điện tử, điện trở, tụ điện, cuộn cảm - máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p vlute 28/05/2020 4 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế không gian 3 chiều: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế không gian 3 chiều: Phần 2

  Trong Thời đại Số một công ty không áp dụng công nghệ số sẽ không thể cạnh tranh với đối thủ có đầu tư vào lĩnh vực này. Vì vậy quyết định đầu tư khai thác phần mềm thiết kế Solidworks là cần thiết cho mỗi nhà thiết kế cũng như doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p vlute 28/05/2020 3 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế không gian 3 chiều: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế không gian 3 chiều: Phần 1

  Phần mềm Solidworks do công ty Solidworks phát triển là một trong các phần thiết kế uy tín nhất trên thế giới cho phép người sử dụng xây dựng mô hình 3D cho các chi tiết, lắp ghép chúng thành sản phẩm hoàn chỉnh, kiểm tra động học, cung cấp thông tin về vật liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p vlute 28/05/2020 3 0

 • Ebook Kết cấu thép của thiết bị nâng: Phần 1

  Ebook Kết cấu thép của thiết bị nâng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kết cấu thép của thiết bị nâng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vật liệu, liên kết hàn, liên kết bulong và đinh tán, tải trọng và các phương pháp tính kết cấu thép của thiết bị nâng, xác định nội lực trong các thanh của dàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p vlute 28/05/2020 4 0

 • Ebook Kết cấu thép của thiết bị nâng: Phần 2

  Ebook Kết cấu thép của thiết bị nâng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Kết cấu thép của thiết bị nâng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kết cấu của thép cầu trục, kết cấu thép của cần trục quay, phần tính toán tính kết cấu thép cầu trục hai dầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vlute 28/05/2020 3 0

 • Ebook Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Cơ học vật liệu rời) - Phần 1

  Ebook Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Cơ học vật liệu rời) - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời" trình bày các nội dung: Hạt và khối hạt, phân loại vật liệu rời, đập nghiền vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p vlute 28/05/2020 4 0

 • Ebook Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Cơ học vật liệu rời) - Phần 2

  Ebook Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Cơ học vật liệu rời) - Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời" trình bày các nội dung: Trộn vật liệu rời, vận chuyển vật liệu rời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vlute 28/05/2020 4 0

 • Ebook Robot công nghiệp: Cấu trúc, động học và động lực học - Phần 1

  Ebook Robot công nghiệp: Cấu trúc, động học và động lực học - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Robot công nghiệp: Cấu trúc, động học và động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Robot công nghiệp, định nghĩa, cấu tạo và phân loại robot công nghiệp, véc tơ, ma trận và định thức, các phép biến đổi đồng nhất, nguyên lý cấu tạo và xếp loại tay máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p vlute 28/05/2020 7 0

 • Ebook Robot công nghiệp: Cấu trúc, động học và động lực học - Phần 2

  Ebook Robot công nghiệp: Cấu trúc, động học và động lực học - Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Robot công nghiệp: Cấu trúc, động học và động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Động học tay máy, tổng hợp động học robot, thiết kế quỹ đạo robot, động lực học robot, điều khiển robot, lập trình cho robot. Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p vlute 28/05/2020 6 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các quá trình đehydro hóa và hydro hóa, tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p vlute 28/05/2020 3 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hóa dầu và hữu cơ cơ bản, các quá trình alkyl hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vlute 28/05/2020 3 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật - Chương 1: Thống kê mô tả giúp người học các ứng dụng của thống kê trong quản lý và kỹ thuật, công cụ tin học cũng như các lỹ thuaeets ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 28/05/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số