• Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Chủ thể kinh doanh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về hành vi kinh doanh, khái niệm và đặc điểm của chủ thể kinh doanh, phân loại chủ thể kinh doanh, điều kiện và thủ tục để thành lập doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cơ bản của chủ thể kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp,...

   85 p vlute 30/06/2019 46 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân, pháp luật về hộ kinh doanh cá thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 30/06/2019 39 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về đầu tư, khái quát về luật đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư, các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vlute 30/06/2019 49 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 10 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 10 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái quát về tranh chấp thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, thương lượng và hòa giải, trọng tài thương mại, tòa án,....

   134 p vlute 30/06/2019 40 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 2 - Database (Cơ sở dữ liệu). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thành phần của một CSDL, loại file lưu trữ database, tạo database, xóa database, tách database khỏi SQL server, gắn database đã tách vào SQL server.

   15 p vlute 31/05/2019 47 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 1 giới thiệu SQL server 2005. Chương này gồm có những nội dung chsinh sau: Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server, hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005. Mời các bạn tham khảo.

   11 p vlute 31/05/2019 51 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 4 trang bị cho người học kiến thức về truy vấn dữ liệu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số hàm T-SQL, phát biểu truy vấn dữ liệu, các hàm xếp loại (ranking). Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vlute 31/05/2019 37 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 3 - Tables. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các kiểu dữ liệu, các phép toán, tạo Table trong một CSDL, thay đổi cấu trúc và ràng buộc, xóa Table, đổi tên Table, mô hình quan hệ dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vlute 31/05/2019 42 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 5 cung cấp kiến thức về cập nhật dữ liệu trong Microsoft SQL server. Chương này hướng dẫn một số thao tác cơ bản để thêm mẫu tin mới, sửa nội dung mẫu tin và xóa mẫu tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vlute 31/05/2019 38 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 6 giới thiệu về View – Bảng ảo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tạo view bằng lệnh create view, tạo view bằng công cụ quản lý management. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 31/05/2019 46 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 7 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 7 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về Stored procedure. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm Stored procedure, tạo stored procedure bằng lệnh create procedure, tạo stored procedure bằng công cụ quản lý management studio.

   19 p vlute 31/05/2019 36 0

 • Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 8 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Microsoft SQL server: Chương 8 - Phạm Mạnh Cương

  Chương 8 cung cấp những kiến thức cơ bản về trigger. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được khái niệm về trigger, biết cách tạo trigger cho table bằng lệnh create trigger và bằng công cụ quản lý management studio. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 31/05/2019 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook