• Bài giảng Phần tử tự động: Bài 6 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 6 - GV. Vũ Xuân Đức

  Khái niệm, ứng dụng, cấu trúc cảm biến tiệm cận, quang điện, áp suất, độ ẩm, lưu lượng, mức, cảm biến tiệm cận, cảm biến quang điện, cảm biến áp suất là những nội dung chính trong bài 6 "Cảm biến tiệm cận, cảm biến quang điện, cảm biến áp suất" thuộc bài giảng Phần tử tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 30/10/2019 20 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Bài 7 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 7 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài 7 "Cảm biến độ ẩm, cảm biến lưu lượng" thuộc bài giảng Phần tử tự động trình bày về cảm biến áp suất chất lưu, cảm biến độ ẩm, cảm biến lưu lượng,... Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   33 p vlute 30/10/2019 21 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Bài 9 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 9 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài 9 "Máy phát tốc độ" thuộc bài giảng Phần tử tự động cung cấp cho các bạn chức năng, và phân loại máy phát tốc độ: Máy phát tốc độ một chiều, máy phát tốc độ xoay chiều,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   16 p vlute 30/10/2019 18 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Bài 10 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 10 - GV. Vũ Xuân Đức

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài 10 "Cảm biến gia tốc, các phần tử khuếch đại" thuộc bài giảng Phần tử tự động dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày về chức năng, cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của cảm biến gia tốc, các phần tử khuếch đại.

   15 p vlute 30/10/2019 17 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Chương 1 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Chương 1 - GV. Vũ Xuân Đức

  Chương 1 "Cảm biến biến trở. Cảm biến điện cảm" thuộc bài giảng Phần tử tự động trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản như cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, phạm vi ứng dụng, các ưu nhược điểm cũng như các đặc tính của các phần tử cảm biến biến trở, cảm biến điện cảm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 30/10/2019 20 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Bài 4 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 4 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài 4 "Cảm biến điện dung, cảm biến áp điện, nhiệt điện trở" thuộc bài giảng Phần tử tự động cung cấp cho các bạn những nội dung về khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cảm biến điện dung, cảm biến áp điện, nhiệt điện trở,...

   29 p vlute 30/10/2019 23 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Bài 5 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 5 - GV. Vũ Xuân Đức

  Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cảm biến cặp nhiệt điện, hỏa kế là những nội dung chính trong bài 5 "Cảm biến cặp nhiệt điện, hỏa kế" thuộc bài giảng Phần tử tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 30/10/2019 22 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Bài 8 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 8 - GV. Vũ Xuân Đức

  Chức năng và phương pháp đo cảm biến mức chất lưu, phương pháp thuỷ tĩnh, phương pháp điện,... là những nội dung chính trong bài 8 "Cảm biến mức chất lưu, encoder" thuộc bài giảng Phần tử tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 30/10/2019 19 0

 • Bài giảng Phần tử tự động: Bài 11 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài giảng Phần tử tự động: Bài 11 - GV. Vũ Xuân Đức

  Bài 11 "Các phần tử khuếch đại" thuộc bài giảng Phần tử tự động giới thiệu đến các bạn những nội dung về các chế độ làm việc của bộ khuếch đại, liên hệ ngược trong các bộ khuếch đại, bộ khuếch đại tín hiệu xoay chiều trên transistor lưỡng cực,... Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   20 p vlute 30/10/2019 15 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 9: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 9: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p vlute 30/09/2019 39 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 11: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 11: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p vlute 30/09/2019 34 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 10: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 10: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p vlute 30/09/2019 177 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook