• Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 2 introduce you to quantization. In this chapter, you will learn to: Quantization process, digital to analog converters (DACs), A/D converters, oversampling noise shaping,...and another contents.

   29 p vlute 29/08/2019 4 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 3 presents the discrete-time systems. In this chapter, you will learn to: Input/output relationship of the systems, linear time-invariant (LTI) systems, FIR and IIR filters, causality and stability of the systems.

   49 p vlute 29/08/2019 4 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 4: FIR filtering and convolution includes content: Block processing methods (Convolution: direct form, convolution table; convolution: LTI form, LTI table; matrix form; flip-and-slide form; overlap-add block convolution method), sample processing methods.

   32 p vlute 29/08/2019 4 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 5 introduce z-Transform. In this chapter, you learned to: The z-transform, properties of the z-transform, causality and stability, inverse z-transform.

   34 p vlute 29/08/2019 5 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 6 introduce transfer function and digital filter realization. In this chapter, you will learn to: Transfer functions (Impulse response, difference equation, impulse response,...), digital filter realization (Direct form, canonical form, cascade form).

   46 p vlute 29/08/2019 5 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 7 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 7 - Nguyen Thanh Tuan

  After studying this chapter students will be able to understand frequency analysis of signals and systems. This chapter includes content: Discrete time fourier transform DTFT, discrete fourier transform DFT, fast fourier transform FFT.

   41 p vlute 29/08/2019 4 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống điều khiển - Ths. Nguyễn Hữu Quang

  Bài giảng Thiết kế hệ thống điều khiển - Ths. Nguyễn Hữu Quang

  Bài giảng Thiết kế hệ thống điều khiển do Ths. Nguyễn Hữu Quang biên soạn giới thiệu tới các bạn mô hình toán học của các hệ thống kỹ thuật, phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển, ứng dụng phần mềm MATLAB. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

   100 p vlute 29/08/2019 8 0

 • Bài giảng Tự động hóa thủy khí - Bùi Tuấn Anh

  Bài giảng Tự động hóa thủy khí - Bùi Tuấn Anh

  Bài giảng Tự động hóa thủy khí do Bùi Tuấn Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về các phần tử phần tử hệ thống tự động hóa thủy khí, tính toán xây dựng sơ đồ thủy lực cho các thiết bị tự động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p vlute 29/08/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ sở điều khiển tự động - Ths. Vũ Anh Đào

  Bài giảng Cơ sở điều khiển tự động - Ths. Vũ Anh Đào

  Mục đích của môn học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, tập trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p vlute 29/08/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 Hàm và Cấu trúc chương trình do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về Hàm, ưu điểm của Hàm, đầu vào và đầu ra của Hàm, tham số của hàm, gọi theo tham chiếu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   40 p vlute 28/08/2019 12 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 3 Dòng điều khiển do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Điều khiển tuần tự: Lệnh đơn và lệnh phức, điều khiển rẽ nhánh, câu lệnh lựa chọn switch, điều khiển Vòng Lặp- For,...

   41 p vlute 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 Giới thiệu do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình, phân loại ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++,...

   53 p vlute 28/08/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook