• Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 1 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 1 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 1 trình bày tổng quan về truyền động điện hiện đại, xu hướng công nghệ truyền động, phương pháp luận thiết kế truyền động, khái niệm ITF và IRTF, nguyên lý điều khiển mômen điện từ (tt), động học truyền động và một số nội dung khác.

   18 p vlute 27/02/2019 10 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 4 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 4 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 4 trình bày cách tiếp cận dựa trên các khái niệm ITF và IRTF để xây dựng mô hình động của động cơ KĐB, mô hình động của động cơ KĐB không có từ tản, mô hình động của động cơ KĐB có từ tản, định hướng theo từ thông rôto hoặc từ thông stato, mô hình tổng quát của động cơ KĐB, định...

   13 p vlute 27/02/2019 8 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 5 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 5 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 5 trình bày nguyên tắc điều khiển mômen, tính toán định hướng trường, cấu trúc bộ điều khiển, cấu trúc của module UFO, IFOC với cảm biến tốc độ hoặc vị trí, DFOC với cảm biến từ thông, DFOC với cuộn dây đo từ thông và các nội dung khác.

   9 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 6 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 6 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bmô hình cực ẩn ài giảng 6 trình bày máy đồng bộ NCVC cực ẩn, mô hình tổng quát máy cực ẩn, định hướng từ thông rôto, giản đồ Blondel của máy cực ẩn, máy đồng bộ NCVC cực lồi, mô hình cực lồi định hướng từ thông rôto, đặc tính công suất góc của máy đồng bộ và một số nội dung khác.

   12 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 7 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 7 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 7 khảo sát sâu hơn về các phương pháp ước lượng từ thông rôto đã được giới thiệu ở bài giảng 5. Bài giảng cũng khảo sát các phương pháp điều khiển dòng điện cung cấp cho động cơ thông qua bộ nghịch lưu. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài giảng.

   15 p vlute 27/02/2019 5 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 1 ôn lại các nguyên tắc biến đổi năng lượng điện cơ và phân tích các thiết bị dựa trên nguyên tắc này, đặc biệt là các thiết bị sử dụng từ trường. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ thêm về các nội dung trên.

   19 p vlute 27/02/2019 6 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 có nội dung trình bày về máy biến áp, máy biến áp lý tưởng, phối hợp trở kháng, máy biến áp vận hành xác lập hình sin, các yếu tố kỹ thuật trong phân tích MBA, thí nghiệm hở mạch, thí nghiệm ngắn mạch.

   22 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 3 trình bày các vấn đề cơ bản của máy điện quay như khái niệm, giới thiệu về máy điện xoay chiều, sức từ động của dây quấn rải, điện áp cảm ứng, mômen trong máy cực ẩn, mômen theo quan điểm mạch ghép, mômen theo quan điểm từ trường và một số nội dung khác.

   42 p vlute 27/02/2019 8 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 5 gồm 2 phần. Phần 1 trình bày về máy điện đồng bộ như tổng quan, từ trường và sức từ động, mạch tương đương, đặc tính không tải, đặc tính ngắn mạch... Phần 2 trình bày ảnh hưởng của cực từ lồi, đặc tính công suất, máy phát đồng bộ làm việc với lưới điện vô cùng lớn và một số nội dung khác.

   33 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 4 gồm 2 phần. Phần 1 trình bày về máy điện không đồng bộ như tổng quan, dòng điện và từ thông trong máy KĐB, mạch tương đương của động cơ KĐB. Phần 2 trình bày về máy điện không đồng bộ 3 pha như phân tích mạch tương đương, tính mômen và công suất bằng Thevenin và một số nội dung khác.

   39 p vlute 27/02/2019 9 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Máy điện: Chương 6 trình bày các kiến thức trong máy điện một chiều và máy điện DC như tổng quan, sức từ động phản ứng phần ứng, phân tích mạch điện, phân tích mạch từ, phân tích xác lập động cơ, máy điện DC, vấn đề đổi chiều và cực từ phụ và một số nội dung khác.

   23 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 trình bày về "Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về hệ thống điều khiển tự động phi tuyến". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm, đặc điểm của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các phương pháp nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các khâu phi...

   20 p vlute 27/02/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook