• Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Tính toán số lòng khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Tính toán số lòng khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Bài Tính toán số lòng khuôn gồm các nội dung chính như: Thiết kế sản phẩm, tính toán số lòng khuôn,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vlute 20/12/2017 11 0

 • Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống tháo undercut

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống tháo undercut

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài "Hệ thống tháo undercut" gồm các nội dung chính như: Giới thiệu chung, Undercut mặt ngoài, Undercut mặt trong, xylanh thủy lực tháo undercut, ren trong (undercut trong dạng tròn xoay),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vlute 20/12/2017 6 0

 • Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Vật liệu làm khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Vật liệu làm khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài "Vật liệu làm khuôn" trình bày các nội dung chính: những yếu tố ảnh hưởng tới vật liệu làm khuôn, vật liệu đối với hệ thống định vị và dẫn hướng, vật liệu làm thân khuôn,...

   10 p vlute 20/12/2017 10 0

 • Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống thoát khí

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống thoát khí

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài "Hệ thống thoát khí" gồm các nội dung sau: các khuyết tật trên sản phẩm nhựa, các kiểu thoát khí,...Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   19 p vlute 20/12/2017 17 0

 • Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống kênh dẫn nguội

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống kênh dẫn nguội

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài "Hệ thống kênh dẫn nguội" gồm các nội dung chính: dòng chảy nhựa trong kênh dẫn, cấu tạo kênh dẫn nguội,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vlute 20/12/2017 19 0

 • Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống đẩy sản phẩm

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Hệ thống đẩy sản phẩm

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài "Hệ thống đẩy sản phẩm" gồm các nội dung chính như: Khái niệm hệ thống đẩy, Các hệ thống đẩy thường dùng, ứng dụng vào sản phẩm thật,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vlute 20/12/2017 8 0

 • Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Yêu cầu của các tấm khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Yêu cầu của các tấm khuôn

  Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài "Yêu cầu của các tấm khuôn" trình bày các nội dung sau: Tấm kẹp trên, vỏ khuôn cái, vỏ tấm khuôn đực, gối đỡ, tấm giữ, tấm kẹp dưới,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vlute 20/12/2017 11 0

 • Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 1: Giới thiệu

  Nội dung của bài giảng giới thiệu chung về bơm quạt máy nén, định nghĩa về bơm quạt máy nén, lịch sử phát triển của bơm quạt máy nén, các ứng dụng của bơm quạt máy nén và các nguyên lý hoạt động của bơm quạt máy nén.

   8 p vlute 20/12/2017 9 0

 • Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 2: Bơm và hệ thống

  Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 2: Bơm và hệ thống

  Nội dung của bài giảng trình bày về bơm và hệ thống bơm, các thành phần chính của hệ thống bơm, hệ thống bơm, các đặc tính của bơm và hệ thống, hiện tượng xâm thực, thiết bị đầu cuối trong hệ thống bơm.

   6 p vlute 20/12/2017 12 0

 • Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 3: Bơm (Pump)

  Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 3: Bơm (Pump)

  Nội dung của bài giảng trình bày về các loại bơm thường gặp, phân loại bơm, bơm thể tích, bơm piston và bơm quay, bơm động học, bơm li tâm và cấu tạo của bơm li tâm, bơm hướng trục, bơm hỗn hợp và đường đặc tính bơm, cách chọn bơm, vận hành và điều chỉnh bơm.

   30 p vlute 20/12/2017 7 0

 • Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 4: Quạt và hệ thống

  Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 4: Quạt và hệ thống

  Nội dung của bài giảng trình bày về các loại quạt, các thông số, đặc tính, hình học, cách chọn quạt, các qui luật đồng dạng, vận hành và lắp đặt quạt, khảo nghiệm quạt, tính trở lực hệ thống và tính toán các kích thước chính của quạt.

   51 p vlute 20/12/2017 9 0

 • Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 5: Máy nén và hệ thống

  Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 5: Máy nén và hệ thống

  Nội dung của bài giảng trình bày về máy nén và hệ thống, các loại máy nén, các thông số đặc tính của máy nén, so sánh các loại máy nén, cách chọn máy nén, một số lưu ý khi vận hành hệ thống máy nén và một số công thức.

   23 p vlute 20/12/2017 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook