• Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Chương 4 trình bày lý thuyết về chuyển vị và biến dạng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Hệ toạ độ và các cách mô tả chuyển động, vận tốc và gia tốc chuyển động, quan hệ chuyển vị - biến dạng bé, biến dạng chính – phương của biến dạng chính,...và các nội nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Chương 5 - Hệ các phương trình cơ bản và các mô hình môi trường liên tục. Chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Định luật bảo toàn khối lượng – Phương trình liên tục, quá trình nhiệt động học của môi trường, định luật bảo toàn khối lượng – Phương trình liên định luật nhiệt động lực thứ nhất – Phương trình trạng thái,......

   22 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Bài giảng chương 6 trình bày lý thuyết đàn hồi tuyến tính. Các nội dung chính của chương này gồm: Định luật Hooke, biểu thức nội năng, sự thu gọn các hằng số đàn hồi, bài toán đàn hồi tuyến tính đẳng hướng, các cách giải bài toán lý thuyết đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vlute 30/12/2019 6 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 7 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 7 - Trần Minh Tú

  Chương 7 cung cấp những kiến thức về bài toán đàn hồi phẳng trong hệ toạ độ vuông góc. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Bài toán ứng suất phẳng, bài toán biến dạng phẳng, giải bài toán phẳng theo ứng suất - Hàm ứng suất Airy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

   17 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 8 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 8 - Trần Minh Tú

  Chương 8 - Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về phương pháp phần tử hữu hạn, trình tự phân phân tích theo phần tử hữu hạn, phần tử tam giác trong phép giải theo chuyển vị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p vlute 30/12/2019 6 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 9 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 9 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 9 trình bày bài toán phẳng trong hệ toạ độ độc cực. Nội dung chính trong chương này gồm: Các phương trình cơ bản, hàm ứng suất, giải theo ứng suất - Bài toán chêm chịu lực tập trung, bài toán đối xứng trục, bài toán bán phẳng chịu lực tập trung trên biên, bài toán...

   32 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về hợp đồng, các loại hợp đồng xây dựng, nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng, quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng, thanh toán hợp đồng xây dựng, quyết toán và thanh lý hợp đồng, điều kiện hợp đồng theo FIDIC.

   62 p vlute 30/12/2019 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật an toàn điện - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật an toàn điện - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật an toàn điện do Nguyễn Hồng Thanh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về an toàn điện, nguy cơ gây mất an toàn điện, biện pháp gia tăng an toàn điện, cấp cứu người bị nạn do điện, tìm hiểu về hành lang an toàn điện

   45 p vlute 30/12/2019 8 0

 • Bài giảng Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống điện tòa nhà - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống điện tòa nhà - Nguyễn Hồng Thanh

  Các nội dung chính trong bài giảng Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống điện tòa nhà: Tổng quan về bảo trì hệ thống kỹ thuật, trạm biến áp, bộ tụ bù và hệ thống phân phối, vận hành và bảo trì máy phát điện dự phòng, xử lý trong trường hợp mất điện, an toàn điện trong công tác vận hành và bảo trì, vận hành và bảo trì hệ thống cấp...

   83 p vlute 30/12/2019 6 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu gồm có những nội dung chính sau: Một số khái niệm trong đấu thầu, đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà thầu tư vấn, hướng dẫn xử lý một số tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p vlute 30/12/2019 3 0

 • Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - Nguyễn Hồng Thanh

  Nội dung chính trong Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng gồm: Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu, lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán và phê duyệt kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng.

   43 p vlute 30/12/2019 3 0

 • Bài giảng Tổng quan về quản lý dự án và giám sát thi công - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Tổng quan về quản lý dự án và giám sát thi công - Nguyễn Hồng Thanh

  Bài giảng Tổng quan về quản lý dự án và giám sát thi công cung cấp những nội dung chính sau: Khái niệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, phân loại dự án, hình thức quản lý dự án, điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án và giám sát thi công, trình tự quản lý dự án đầu tư xây...

   90 p vlute 30/12/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook