• Bài giảng Tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơ - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơ - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơ có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ điều chỉnh tự động truyền động điện và tổng hợp hệ TĐĐ, tổng hợp hệ thống truyền động điện động cơ một chiều, tổng hợp hệ thống truyền động điện động cơ không đồng bộ,...

   107 p vlute 30/12/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows cung cấp các kiến thức cơ bản về lâp̣ trình trực quan trên hê ̣điều hành Windows, các kiến thức về truy cập và can thiệp vào các thành phần của hệ điều hành Windows. Nội dung bài giảng gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm chương 1 và chương 2, mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows - Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về: Hệ thống cơ sở dữ liệu Registry, quản lý các tiến trình và luồng, các dịch vụ của Windows, lập trình mạng với Sockets, thư viện liên kết động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   49 p vlute 30/12/2019 8 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Chương 1 – Những khái niệm chung. Nội dung trình bày trong chương 1 gồm có: Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học; khái niệm về lực, mô men lực – điều kiện cân bằng của hệ lực; nội lực - ứng suất – biến dạng – chuyển vị; cấu tạo hệ phẳng; đặc trưng hình học mặt cắt ngang; các giả thiết môn học – nguyên lý cộng tác dụng.

   98 p vlute 30/12/2019 9 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Chương 2 - Nội lực trong các hệ phẳng tĩnh định. Nội dung trình bày trong chương 2 gồm có: Xác định nội lực trong hệ dàn tĩnh định, xác định nội lực trong thanh tĩnh định, liên hệ vi phân giữa mô men uốn, lực cắt và tải trọng phân bố, phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực theo điểm đặc biệt, biểu đồ nội lực của khung phẳng.

   57 p vlute 30/12/2019 8 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Chương 3 - Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Định nghĩa nội lực, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang, biến dạng - Hệ số Poisson, đặc trưng cơ học của vật liệu, ứng suất cho phép và hệ số an toàn.

   45 p vlute 30/12/2019 8 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Chương 4 - Thanh chịu xoắn thuần túy và chịu uốn phẳng. Nội dung trình bày trong chương 4 gồm có: Khái niệm chung, ứng suất trên mặt cắt ngang, biến dạng của thanh tròn chịu xoắn, điều kiện bền, điều kiện cứng.

   59 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Chương 5 - Tính chuyển vị của hệ thanh. Nội dung trình bày trong chương 5 gồm có: Các khái niệm, cách tìm đường đàn hồi bằng phương pháp tích phân trực tiếp, tính chuyển vị theo phương pháp nhân biểu đồ (Vêrêxaghin).

   29 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Chương 6 - Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Nội dung trình bày trong chương 6 gồm có: Các khái niệm, tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   22 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 1 trình bày các khái niệm chung. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cơ học – Cơ học vật rắn biến dạng, cơ học môi trường liên tục, lý thuyết đàn hồi, các khái niệm chung.

   16 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Chương 2 của bài giảng "Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi" trình bày một số khái niệm cơ bản về đại số ten xơ. Trong chương này gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống ký hiệu, qui ước về chỉ số, hệ thống đối xứng và phản đối xứng, trường vô hướng hay ten-xơ hạng không, Vec tơ hay ten-xơ hạng nhất, ten xơ hạng...

   14 p vlute 30/12/2019 7 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 3 trình bày lý thuyết về ứng suất. Trong chương này người học tìm hiểu những nội dung chính sau đây: Định nghĩa về ứng suất, điều kiện cân bằng, ứng suất trên mặt cắt nghiêng, trạng thái ứng suất – tenxơ ứng suất, mặt chính – phương chính – ứng suất chính, ứng...

   23 p vlute 30/12/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook