• Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 3: Hình dạng và ký hiệu tinh thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình đơn –Hình ghép, ký hiệu tinh thể, định trục cho tinh thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p vlute 27/02/2019 9 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 4: Hình thái của tinh thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thái tinh thể thực, dạng đơn tinh thể, dạng tập hợp tinh thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vlute 27/02/2019 11 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 5: Tính chất vật lý của khoáng vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, các tính chất quang học, các tính chất cơ học, các tính chất khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vlute 27/02/2019 13 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 6: Mô tả khoáng vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành khoáng vật, sự biến đổi của khoáng vật, phân loại khoáng vật, mô tả khoáng vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vlute 27/02/2019 10 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 7: Đặc điểm chung về đá" được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức: Nhóm đá magma, nhóm đá trầm tích, nhóm đá biến chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p vlute 27/02/2019 8 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 8: Mô tả đá magma" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhóm đá gabbro – basalt, nhóm đá diorite – andesite, nhóm đá granite – diorite. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vlute 27/02/2019 9 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 9: Mô tả đá trầm tích" cung cấp cho người học các kiến thức: Đá trầm tích cơ học, đá sét, cuội kết, đá trầm tích carbonate. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 27/02/2019 10 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 10 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 10 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 10: Mô tả các đá biến chất" được biên soạn gồm 2 phần trình bày các nội dung: Đá biến chất động lực, đá biến chất tiếp xúc nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p vlute 27/02/2019 11 0

 • Bài giảng Giải tích B1

  Bài giảng Giải tích B1

  Bài giảng Giải tích B1 cung cấp cho người học các kiến thức: số thực, chuỗi số, hàm số liên tục, đạo hàm, tích phân, chuỗi Fourier. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   320 p vlute 27/02/2019 11 0

 • Bài giảng Giải tích B2

  Bài giảng Giải tích B2

  Bài giảng Giải tích B2 - Vi tích phân của hàm số nhiều biến cung cấp cho người học các kiến thức: Đường và mặt trong không gian, đạo hàm riêng và sự khả thi của hàm nhiều biến, tích phân bội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   253 p vlute 27/02/2019 11 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 2 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 2 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 2 trình bày về máy DC kích từ độc lập, mô hình ký hiệu của máy DC, mô hình tổng quát của máy DC, mô hình định hướng trường, điều khiển động cơ DC kích từ độc lập, các giới hạn vận hành và một số nội dung khác.

   11 p vlute 27/02/2019 12 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 3 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 3 - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Điều khiển máy điện nâng cao: Bài giảng 3 nhắc lại kỹ thuật PWM, điều khiển V/f, bộ điều khiển tốc độ theo V/f, bộ điều khiển V/f có cảm biến tốc độ, điều khiển vectơ không gian. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài giảng.

   10 p vlute 27/02/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook