• Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý luận chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế, các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp

  Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp

  Mời các bạn cùng tìm hiểu hiến pháp là gì; nguyên tắc chủ quyền nhân dân; thực thi Hiến pháp – Thách thức du nhập chế độ pháp quyền vào các nước đang phát triển được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   5 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Tổng quan về pháp luật

  Bài giảng Tổng quan về pháp luật

  Bài giảng Tổng quan về pháp luật sẽ giới thiệu tới các bạn khái niệm về pháp luật; bản chất của pháp luật; tư duy luật học; chức năng của pháp luật; hiệu lực và chất lượng pháp luật;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   11 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Luật và chính sách công

  Bài giảng Luật và chính sách công

  Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

   8 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật và phát triển

  Bài giảng Pháp luật và phát triển

  Tổng quan về các lý thuyết của luật học; chức năng của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế; các lý thuyết nghiên cứu luật học;... là nội dung chính mà "Bài giảng Pháp luật và phát triển" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Thực thi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Thực thi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Thực thi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước sẽ tập trung đến các vấn đề cơ bản như: Tài sản; sở hữu; các hình thức thủ đắc sở hữu; quyền tài sản; nguyên tắc của luật tài sản; quyền tài sản: Luật đất đai; quyền tài sản đa tầng đối với đất đai; quyền tài sản: Thực thi QSH đối với DNNN;...

   5 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Tổng quan về giải quyết tranh chấp

  Bài giảng Tổng quan về giải quyết tranh chấp

  Phân loại xung đột lợi ích; phân loại tranh chấp; tranh chấp hiến pháp; luật hình sự; tranh chấp hành chính;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Tổng quan về giải quyết tranh chấp" hướng đến trình bày.

   6 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Tổng quan về pháp luật cạnh tranh

  Bài giảng Tổng quan về pháp luật cạnh tranh

  Bài giảng Tổng quan về pháp luật cạnh tranh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về chính sách cạnh tranh; nhận Chính sách cạnh tranh ở Việt Nam; nguy cơ làm biến dạng cạnh tranh; hiệp hội lương thực: Tố tụng cạnh tranh;...

   10 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Tổng quan về pháp luật hợp đồng - Dự án PPP

  Bài giảng Tổng quan về pháp luật hợp đồng - Dự án PPP

  Đến với "Bài giảng Tổng quan về pháp luật hợp đồng - Dự án PPP" các bạn sẽ được tìm hiểu thực tế Việt Nam; cơ sở pháp lý: Từ riêng đến chung; một số khía cạnh pháp lý của một dự án PPP; nội dung của pháp luật hợp đồng;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   8 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Tổng quan về nền tư pháp và luật tố tụng Việt Nam

  Bài giảng Tổng quan về nền tư pháp và luật tố tụng Việt Nam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu một truyền thống lâu đời; nền tư pháp thời thực dân; cải cách tư pháp; tổng quan về luật tố tụng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về nền tư pháp và luật tố tụng Việt Nam". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   8 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Ebook Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Ebook Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Cuốn sách "Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp" gồm 131 câu hỏi về những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua cuốn sách này sẽ cung cấp những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất được quy định trong Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cũng như các đối tượng khác tham gia hoạt động...

   143 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Ebook Luật Giáo dục nghề nghiệp (Law on Vocational Education and Training)

  Ebook Luật Giáo dục nghề nghiệp (Law on Vocational Education and Training)

  (NB) Luật Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014. Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề...

   118 p vlute 21/02/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook