• Giáo trình mô đun Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

  Giáo trình mô đun Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

  Giáo trình mô đun "Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh" giúp người học có khả năng khái quát những công việc cần phải làm như tìm hiểu thị trường lâm sản; lên kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch tài chính cũng như dự toán số vốn cần có để thực hiện công việc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mời các bạn cùng...

   79 p vlute 21/07/2022 42 0

 • Dự thảo Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030

  Dự thảo Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030

  Dự thảo "Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030" được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2011-2020, đề ra các quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p vlute 21/07/2022 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số