• Giáo trình Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án - Ths.Nguyễn Ngọc Lâm

  Giáo trình Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án - Ths.Nguyễn Ngọc Lâm

  Giáo trình Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án do Ths.Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn, có kết cấu nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Dự án và xây dựng dự án, phần 2 Các kỹ năng cần có ở người quản lý dự án. Nội dung trong giáo trình này sẽ giúp người học nắm kiến thức về quản lý dự án, xây dựng dự án và các kỹ năng ở người quản lý dự...

   68 p vlute 10/09/2022 29 3

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   149 p vlute 10/09/2022 27 1

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án, quản lý rủi ro đầu tư, ứng dụng Microsoft Project, xây dựng biểu đồ GANTT và PERT,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   181 p vlute 10/09/2022 22 1

 • Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Đầu tư quốc tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiệp định đầu tư quốc tế, các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế, các TNC trong hoạt động đầu tư quốc tế, mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p vlute 22/08/2022 26 0

 • Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đầu tư quốc tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu về môn học đầu tư quốc tế, tổng quan về đầu tư quốc tế, môi trường đầu tư quốc tế, tự do hoá đầu tư và các khu vực đầu tư tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vlute 22/08/2022 24 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình "Nguyên lý kế toán" nhằm cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản về nguyên tắc kế toán, phương pháp ghi chép kế toán và cung cấp thông tin tài chính. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán; bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản và ghi sổ kép; tính giá các...

   76 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình "Nguyên lý kế toán" nhằm cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản về nguyên tắc kế toán, phương pháp ghi chép kế toán và cung cấp thông tin tài chính. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về: chứng từ và kiểm kê; kế toán các quá trình chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất; sổ kế toán và hình...

   69 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam" trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu thành tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm, trách nhiệm hình sự và cơ sở của trách nhiệm hình sự, hình phạt và quyết định hình phạt. Mời các bạn cùng tham khảo...

   310 p vlute 22/08/2022 19 0

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam" trình bày các nội dung: Các biện pháp tư pháp trong pháp Luật Hình sự Việt Nam; án treo; các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   472 p vlute 22/08/2022 17 0

 • Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 1

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 1

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam được biên soạn phục vụ cho sinh viên ngành Văn học. Phần 1 của giáo trình trình bày những nội dung về: nhận diện văn học dân gian; các thể loại tự sự dân gian như thần thoại, truyền thuyết, sử thi anh hùng, truyện cổ tích, truyện cười, vè, truyện thơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p vlute 22/08/2022 15 0

 • Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 2

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 2

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam được biên soạn phục vụ cho sinh viên ngành Văn học. Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình trình bày những nội dung về: tục ngữ, câu đố; các thể loại trữ tình dân gian; sân khấu dân gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vlute 22/08/2022 14 0

 • Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán vồn bằng tiền và các khoản tạm ứng, kế hoạch đâu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   293 p vlute 22/08/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số