Về mô hình giáo dục mầm non xét từ góc độ mục tiêu của cấp học

Dựa trên quan điểm về sự phù hợp của giáo dục mầm non (GDMN) với các quy luật phát triển tâm lí lứa tuổi như là điều kiện để đạt mục tiêu của cấp học, bài báo đề cập hoàn cảnh xã hội của sự phát triển, những thành quả phát triển, tính kế thừa giữa các giai đoạn phát triển trẻ mầm non và tiểu học, đồng thời nêu những hạn chế cần được khắc phục trong thực tiễn tổ chức hoạt động GDMN hiện nay như là điều kiện đảm bảo cho việc đạt mục tiêu của cấp học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết hơn.
Hỗ trực trực tuyến Facebook