Vài đề xuất về bài kiểm tra đánh giá quá trình học tập của sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng

Bài viết "Vài đề xuất về bài kiểm tra đánh giá quá trình học tập của sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng" đưa ra một vài đề nghị cho đánh giá quá trình có thể khả thi ở các lớp không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Hỗ trực trực tuyến Facebook