Từ triết học duy lý suy ngẫm về vấn đề trách nhiệm

Bài viết này có mục đích làm sáng tỏ bản chất của tư duy duy lý, những hệ quả văn hoá của triết học duy lý cực đoan nhìn từ góc độ trách nhiệm. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook