Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trong môn Lí luận dạy học ở trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp Hồ Chí Minh

Bài báo này cung cấp thông tin thực trạng việc áp dụng các phương pháp dạy học (PPDH) trong môn Lí luận dạy học (LLDH) và nhu cầu của sinh viên (SV) về việc đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD) môn LLDH tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSPKT TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy SV ĐHSPKT TPHCM có hứng thú chưa cao đối với môn LLDH, các SV mong muốn có sự thay đổi về PPGD môn LLDH theo chiều hướng tích cực hóa người học, học theo tình huống, theo vấn đề…