Thực trạng khả năng khái quát hóa của trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) trong hoạt động làm quen với toán ở Trường Mầm non An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Đỗ Thị Minh Nguyệt

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng khả năng khái quát hóa của trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) trong hoạt động làm quen với Toán ở Trường Mầm non An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gồm những nội dung sau: thực trạng mức độ khái quát hóa của trẻ mẫu giáo lớn trong hoạt động làm quen với Toán, nguyên nhân của thực trạng và một số kiến nghị. Mời bạn tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook