Thực trạng giảng dạy Aerobic cho trẻ 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu về mức độ phổ biến, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của giáo viên, cách thức tổ chức và hiệu quả của giờ học Aerobic cũng như những khó khăn mà GV mầm non gặp phải khi thực hiện công tác giảng dạy Aerobic cho trẻ 5 – 6 tuổi tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hỗ trực trực tuyến Facebook