Sử dụng phụ phẩm chế biến tinh bột sắn (bột đen) và chế biến nhân đỗ xanh (cám phô) để nuôi lợn thịt tại Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Tây

Đề tài này được tiến hành nhằm cung cấp các dữ liệu cho việc hiệu chỉnh các khẩu phần ăn đang được sử dụng tại địa bàn trên cơ sở dùng ưu điểm của phụ phẩm này để khắc phục nhược điểm của phụ phẩm kia. Nghiên cứu tiến hành thí nghiệm nuôi dưỡng được tiến hành trên đàn lợn thịt theo phương pháp phân lô so sánh.
Hỗ trực trực tuyến Facebook