Sổ tay Kỹ thuật bảo quản lương thực: Phần 2

Trong bảo quản lương thực, vấn đề công nghệ và kỹ thuật bảo quản là khâu then chốt nhất, quyết định chất lượng và hiệu quả của công tác bảo quản lương thực. Cuốn sách "Tìm hiểu một số kỹ thuật bảo quản lương thực" do hai tác giả là những chuyên gia hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực bảo quản lương thực biên soạn, trên cơ sở tư liệu tương đối đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuối sách.