So sánh đặc tính đông khô của một vài loại cá hồi Thái Bình Dương

Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh đặc tính đông khô của ba loại cá hồi Thái Bình Dương (Pink Salmon, Sockeye Salmon và Chum Salmon) bao gồm động học tách nước, sự thay đổi cấu trúc và sự thay đổi màu sắc của sản phẩm trong quá trình đông khô để từ đó kiểm soát quá trình đông khô tốt hơn.
Hỗ trực trực tuyến Facebook