Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn in vitro và tác dụng điều trị tại chỗ của chế phẩm EB chiết tách từ củ sâm đại hành trên bỏng thực nghiệm

Chế phẩm EB có thành phần chính là hỗn hợp hai hợp chất eleuherine và isoeleutherine được chiết tách từ củ sâm đại hành (Eleutherine bulbosa) thể hiện có tác dụng kháng sinh trên mô hình vết bỏng thực nghiệm. Bằng cách xác định vòng vô khuẩn theo phương pháp khuếch tán trên thạch, chế phẩm EB cho thấy có tác dụng kháng lại 5 dòng vi khuẩn Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri DT 112, Proteus mirabilis BV 108 và Bacillus pumilus ở hai nồng độ 50 µg/ml và 100 µg/ml.