Nghiên cứu khả năng ghi nhớ của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi ở các mức độ khái quát hóa khác nhau

Nghiên cứu khả năng ghi nhớ của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi trong quan hệ với mức độ khái quát hóa là việc làm cần thiết. Xác lập được quan hệ này là chỉ ra một con đường phát triển... Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook