Nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non có chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo viên mầm non. Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook