Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Module THPT 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm giúp người học hiểu được thế nào là tình huống sư phạm, các yếu tố để hình thành tình huống, sự cần thiết phải ứng xử có hiệu quả giáo dục đối với các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.