Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp: Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó nuôi ở Hà Nội và biện pháp phòng trị

Luận văn này được nghiên cứu nhằm mục đích: Xác định thành phần loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hoá của chó nuôi ở Hà Nội; nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hoá của chó ở các quận nội thành Hà Nội; nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của chó bị bệnh giun tròn; xác định hiệu lực thuốc tẩy trừ giun tròn cho chó; đề xuất biện pháp phòng trị bệnh giun tròn cho chó có hiệu quả.
Hỗ trực trực tuyến Facebook