Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Công nghệ thực phẩm năm học 2017 - 2018

Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Công nghệ thực phẩm năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 32 bài viết thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm như: Nghiên cứu điều kiện trích ly và tối ưu fucoidan từ rong sụn; Tối ưu hóa quá trình trích ly protein từ bèo tấm (Lemna minor) với sự hỗ trợ của enzyme cellulase; Ảnh hưởng của kĩ thuật vi gói đến khả năng sống của vi khuẩn Lactobacilus acidophilus trong điều kiện tiêu hóa nhân tạo;... Mời bạn đọc cùng tham khảo.