Kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên chính quy ngoài sư phạm ở một số khoa thuộc trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Bài viết đề cập mức độ kĩ năng (KN) giải quyết vấn đề (GQVĐ) trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên (SV) chính quy ngoài sư phạm (SP) ở một số khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy KN GQVĐ giải quyết vấn đề của SV trong thực tập tốt nghiệp đạt ở mức cao.
Hỗ trực trực tuyến Facebook