Khảo sát quá trình tạo chế phẩm bromelain dạng bột từ phụ phẩm dứa

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm thu chế phẩm bromelain dạng bột từ phụ phẩm dứa bằng phương pháp sấy phun. Kết quả cho thấy, chất trợ sấy phù hợp là sữa tách béo (skim milk) với nồng độ 10% (w/v), quá trình sấy thực hiện ở nhiệt độ không khí đầu vào 110 o C, nhiệt độ không khí đầu ra 60 o C, tốc độ bơm nhập liệu 288 mL/h (8 rpm).
Hỗ trực trực tuyến Facebook