Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ - ThS. Đỗ Văn Bình

Bài viết "Học tập hiệu quả ở đại học theo học chế tín chỉ" trình bày về vai trò chủ động, tự học của sinh viên ở cao đẳng, đại học, ý chí và quyết tâm học của sinh viên, đề ra mục tiêu và lập kế hoạch học tập, học ở trường, dự giờ đầy đủ và tập trung lắng nghe,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook