Hiệu quả và thái độ của sinh viên về phương pháp viết bài theo nhóm

Mục đích của nghiên cứu này là tiến hành một cuộc thực nghiệm để khẳng định lại tính hiệu quả của phương pháp tổ chức cho sinh viên (SV) viết bài theo nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy bài viết theo nhóm hiệu quả hơn rất nhiều so với bài viết cá nhân và SV cũng có thái độ rất tích cực về phương pháp này, đồng thời có thể giúp các giảng viên (GV) dạy Viết tại Trường Đại học (ĐH) Mở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) giảm thiểu công việc chấm bài khi phải giảng dạy các lớp học đông SV.
Hỗ trực trực tuyến Facebook