Giáo trình Virut học (Dành cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành vi sinh vật): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Virut học (Dành cho sinh viên và học viên cao
học chuyên ngành vi sinh vật) gồm 4 chương đầu tài liệu: Mở đầu và sơ lược lịch sử, hình thái và cấu trúc của virut, đặc tính của virut, sinh học phân tử của virut.
Hỗ trực trực tuyến Facebook