Giáo trình Vi sinh vật thú y (Giáo trình dùng cho hệ Đại học)

Giáo trình được biên soạn để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tài liệu học tập, nghiên cứu của sinh viên ngành về Thú y và Chăn nuôi – Thú y trong các trường Đại học thuộc khối Nông nghiệp, cũng như để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập khi áp dụng phương pháp đào tạo tín chỉ. Giáo trình hệ thống hóa kiến thức cho sinh viên ngành Thú y và Chăn nuôi – Thú y và các cán bộ nghiên cứu thú y về đặc điểm hình thái, cấu tạo, những đặc tính sinh vật, hóa học và phương pháp chẩn đoán trong phòng thí nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.