Giáo trình Thuốc bảo vệ thực vật: Phần 1

Nội dung giáo trình được chia thành 2 phần, ở phần này giáo trình truyền đạt 2 nội dung chính đó là: Tầm quan trọng của biện pháp hóa học bảo vệ thực vật và những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật. Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến vai trò ý nghĩa của biện pháp sử dụng thuốc trong công tác BVTV, các ưu điểm và nhược điểm của biện pháp dùng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại trong nông nghiệp. Sơ lược về lịch sử phát triển ngành thuốc BVTV và thị trường thuốc BVTV trong nước và trên thế giới...