Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 2 - Trần Thị Yến (chủ biên)

Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 2 bao gồm những bài thực hành về định lượng Fe bằng phương pháp pemanganat, định lượng đồng bằng phương pháp Iot, chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ phức chất và một số bài thực hành khác.
Hỗ trực trực tuyến Facebook