Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 2: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Yến Thoa (Chủ biên), ThS. Lê Hồng Hạnh

Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 2 cung cấp những kiến thức về các năng lực bổ trợ trong hoạt động dạy học. Chương này gồm có những kỹ năng như: Kĩ năng thuyết trình một vấn đề, kĩ năng viết và trình bày bảng, kĩ năng xây dựng môi trường học tập, quản lí hồ sơ dạy học, kỹ năng phát triển chương trình dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo.