Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 2: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Yến Thoa (Chủ biên), ThS. Lê Hồng Hạnh

Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 2 được biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu học phần Rèn luyện năng lực dạy học - bộ phận cốt lõi trong việc đào tạo tay nghề cho giáo sinh. Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 2 gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức về khái quát về năng lực dạy học và năng lực tổ chức hoạt động dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo.