Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam" trình bày các nội dung: Các biện pháp tư pháp trong pháp Luật Hình sự Việt Nam; án treo; các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.