Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam" trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu thành tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm, trách nhiệm hình sự và cơ sở của trách nhiệm hình sự, hình phạt và quyết định hình phạt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.