Giáo trình Lịch sử các học thuyết pháp lý (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Phần 2 tiếp nối các tư tưởng chính trị của một số nước như: La Mã cổ đại, Tây Âu trung cổ, Anh, Pháp, Đức, Mỹ thời cận đại, tư tưởng chính trị Marx-Lênin và tư tưởng chính trị Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt tài liệu chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook