Giáo trình Công nghệ kỹ thuật hàn: Phần 2

Giáo trình Công nghệ kỹ thuật hàn có kết cấu gồm 11 chương và được chia làm 2 phần. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 12 trở đi. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.