Giáo trình Chế biến tôm khô - MĐ05: Chế biến tôm xuất khẩu

Giáo trình Chế biến tôm khô là mô đun trong hệ thống đào tạo sơ cấp nghề Chế biến tôm xuất khẩu. Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng thái độ làm việc trong quá trình chế biến tôm khô.