Giáo trình Chế biến mắm ruốc - MĐ02: Chế biến mắm nêm, mắm ruốc, mắm tôm chua

Giáo trình mô đun “Chế biến mắm ruốc” được phân bổ thời gian giảng dạy là 128 giờ, gồm có 7 bài: Giới thiệu sản phẩm mắm ruốc; chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, bao bì chế biến mắm ruốc; chuẩn bị nguyên liệu chế biến mắm ruốc; chế biến mắm ruốc nguyên chất; chế biến mắm ruốc pha chế; bảo quản mắm ruốc thành phẩm và ngăn ngừa, xử lý mắm ruốc hư hỏng trong bảo quản; an toàn thực phẩm trong chế biến mắm ruốc.