Ebook Phương pháp giáo dục montessori - Phát hiện mới về trẻ thơ

Phương pháp giáo dục montessori hiện nay được áp dụng phổ biến tại các trường mẫu giáo, thay đổi phương pháp cũ tiếp thu cái mới, ebook gồm 22 chương trình bày về phương pháp giáo dục montessori – Phát hiện mới về trẻ thơ có các nội dung sau: Đưa khoa học vào trường học, nhin lại lịch sử của phương pháp giáo dục, giáo dục tự nhiên, giáo dục vận động, khám phá giáo cụ trẻ em... Mời các bạn cùng tham khảo ebook hữu ích này.
Hỗ trực trực tuyến Facebook