Ebook Nuôi trồng và sử dung nấm ăn, nấm dược liệu - PGS. TS. Nguyễn Hữu Đống (chủ biên)

Sách “Nuôi trồng và sử dụng nấm ăn, nấm dược liệu” do PGS. TS. Nguyễn Hữu Đống chủ biên, đã sử dụng nhiều tư liệu và kết quả nghiên cứu thử nghiệm của các tác giả trong nhiều năm qua. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cơ sở khoa học và tình hình sản xuất nấm ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn và nấm dược liệu; cũng như kỹ thuật trồng một sổ nấm chủ yếu. Đặc hiệt, các tác giả đã đề xuất quy trình sản xuất các loại nấm ăn và nấm dược liệu bằng mô hình lều nhỏ, đơn giản, được xây dựng dưới các tán cây trong vườn hoặc ngoài đồng ruộng, chi phí rẻ, người nghèo ít vốn cũng có thể áp dụng được. Mời tham khảo.

Từ khóa: Sử dụng nấm ăn, Nấm dược liệu

182 p tailieu_vlute 30/08/2018 103 0

Hỗ trực trực tuyến Facebook