Ebook Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

(BQ) Ebook "Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới" là một nguồn tài liệu đáng quý. Những chân dung các nhà giáo dục được giới thiệu trong tập sách này bao gồm các nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà cải cách và nhà sư phạm. Tất cả đều là những con người cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo những lớp công dân của đất nước mình và trên thế giới. Sách được chia làm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây với các nhà giáo dục tiêu biểu đầu tiên.