Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần môn học: Luật thú y - Học kỳ 2 (Năm học 2013-2014)

Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần môn học "Luật thú y - Học kỳ 2" năm học 2013-2014 giới thiệu đến các bạn những câu hỏi bài tập có lời giải về pháp lệnh thú y, nghị định số 33. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập của các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.