Dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên

Bài báo này bàn về các quan điểm chính, các thuận lợi và khó khăn của dạy học khoa học tự nhiên. Tác giả xem xét lại tình hình ở nước Đức, đồng thời muốn cung cấp thêm thông tin cho tình hình sắp tới ở Việt Nam. Khoa học tự nhiên như là một môn học trong nhà trường và không phải là một ý tưởng mới mẻ, tuy nhiên những phát triển hiện nay cho thấy các nỗ lực chính trị và giáo dục lớn trong việc thực hiện dạy học tích hợp khoa học tự nhiên trong hệ thống trường học.
Hỗ trực trực tuyến Facebook