Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học

Bài viết "Dạy học theo phương pháp cứu khoa học - phương pháp thích hợp với đào tạo ở Đại học" nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Hỗ trực trực tuyến Facebook