Biểu hiện biếng ăn tâm lí ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi qua đánh giá của phụ huynh

Bài báo đề cập đến biểu hiện biếng ăn tâm lí ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Kết quả thống kê cho thấy, số lượng trẻ rất biếng ăn và khá biếng ăn chiếm tỉ lệ khá cao (54,58%) - hơn một nửa trong tổng số mẫu khảo sát. Con số này chứng tỏ rằng, tình trạng trẻ biếng ăn đáng quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook