Bài thuyết trình Xã hội học - Mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học

Bài thuyết trình "Xã hội học - Mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kinh tế học, khái niệm xã hội học, mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học. Mời các bạn tham khảo
Hỗ trực trực tuyến Facebook