Bài giảng Virus học thú y: Virus PRRS - PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

Virus PRRS còn được gọi là hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn (Porcine respiratory and reproductive syndrome – PRRS) được ghi nhận lần đầu tiên ở tại vùng bắc Mỹ nhanh chóng, bệnh xuất hiện tại Canada (1988). Trong bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến hội chứng này như: Tình hình bệnh trên thế giới và Việt Nam, đặc tính sinh học của virus, chẩn đoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.